طرح کتاب خوانی (پایه ی اول)


 

کتاب داستان در 20 جلد با توجه به کتاب فارسی(بخوانیم بنویسیم) بچه ها تهیه شد.که این کتاب ها متناسب با مبحث تدریس شده می باشد.

این کتاب توسط همه ی بچه ها در کلاس خوانده می شود.

 

 

 

4 5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.