وسایل مورد نیاز پیش دبستان


                                 وسایل مورد نیاز پیش دبستان

1-مداد رنگی 12 رنگ

2-پاستل 6 رنگ و سنباده پاستل 4 برگ

3-رنگ انگشتی 6 رنگ و کاغذ رنگ انگشتی 6 برگ

4-گواش رنگ

5-قلم مو شماره  2 و 10 از هر کدام 1 عدد

6-دفتر نقاشی 40 برگ 3 جلد (سیمی نباشد)

7-دفترشطرنجی        40برگ  (1 جلد سیمی نباشد ) 

8-کاغذ رنگی     در 6رنگ  از هر رنگ 4 برگ

9-طلق     (آبی-قرمز-زرد-صورتی-سیاه-بیرنگ) از هرکدام 1 برگ

10-مقوا رنگی      در 6 رنگ از هر رنگ 4 برگ

11-کلربوک 40 برگ

12-قیچی کوچک لبه گرد

13-چسب مایع رازی

14-چسب ماتیکی

15-خمیربازی آریا سطلی(متوسط)

16-گل سفالگری

17-روپوش کار سایز بزرگ آستین دار

18-کاغذ     سفید  30 برگ

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.