Category Archives: پایه اول


تدریس درس (ی)پایه اول


  تدریس درس (ی) با استفاده از نوشته روی موزاییک و جدول  

read more

طرح کتاب خوانی (پایه ی اول)


  کتاب داستان در 20 جلد با توجه به کتاب فارسی(بخوانیم بنویسیم) بچه ها تهیه شد.که این کتاب ها متناسب با مبحث تدریس شده می باشد. این کتاب توسط همه ی بچه ها در کلاس خوانده می شود.      

read more

تدریس درس (ز)


تدریس درس (ز) با همکاری بچه های کلاس.همچنین استفاده از حس لامسه برای شناخت زبری و نرمی                

read more

ارزشیابی آبان ماه (پایه ی اول)


        شنبه        ریاضی                   94/8/23 یک شنبه    علوم                     94/8/24 دوشنبه      قرآن                      94/8/25 سه شنبه    فارسی-املا       […]

read more

تدریس درس آب


تدریس درس آب تدریس همراه با نمایش عروسکی و همکاری بچه ها بود. شعر آب در باز شده کی اومده     آ  آ آ اومد دنبال آ کی اومد      ب  ب  ب اومد آ اول ب آخر چی می شه؟    آب آب آب می شه        

read more

تدریس نشانه ی (ب)


        امروز کلاس اولی ها یه نشانه ی جدید یاد گرفتن……..(ب)همراه با شعر و نمایش…  

read more