Category Archives: پایه دوم


برنامه ارزشیابی(کلاس دوم)آذرماه


یکشنبه       94/9/22     ریاضی دوشنبه       94/9/23     علوم(شفاهی) سه شنبه   94/9/24     فارسی چهارشنبه    94/9/25      هدیه ها (شفاهی) شنبه          94/9/28      املا  

read more

ارزشیابی آبان ماه(پایه ی دوم)


        یک شنبه         94/8/24      ریاضی دوشنبه           94/8/25     فارسی سه شنبه        94/8/26      علوم شفاهی  

read more

جشن قرآن در بهشت فرشته ها


        امروز جشن قران در بهشت فرشته ها برگزار شد.            

read more

تاریخ ازمون های ماهانه (مهرماه)


    شنبه           94/7/25       ریاضی یک شنبه     94/7/26        فارسی دوشنبه       94/7/27       املاء

read more